Notice: Undefined index: browser in /gts_files/gts.php on line 1451
Ankieta › Ankieta dotycząca udziału w projekcie | Energia odnawialna w Gminie Konopnica

Ankieta

Ankieta dotycząca udziału w projekcie

1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z uczestnictwa gminy w projekcie?

Wszystkich głosów: 6

Tak 5 głosów - 83,3%

 

Nie 1 głos - 16,7%

 

Nie mam zdania 0 głosów - 0,0%

 

2. Czy popiera Pan/Pani wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w gminie?

Wszystkich głosów: 6

Tak 6 głosów - 100,0%

 

Nie 0 głosów - 0,0%

 

Nie mam zdania 0 głosów - 0,0%

 

3. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z obecności kolektorów w swoim gospodarstwie?

Wszystkich głosów: 6

Tak 5 głosów - 83,3%

 

Nie 0 głosów - 0,0%

 

Nie mam zdania 1 głos - 16,7%

 

4. Czy w wyniku realizacji projektu zmniejszyły się Pana/Pani koszty użytkowania energii?

Wszystkich głosów: 6

Tak 5 głosów - 83,3%

 

Nie 0 głosów - 0,0%

 

Nie mam zdania 1 głos - 16,7%

 

5. Jaki jest najważniejszy efekt osiągnięty przez zrealizowany projekt?

Wszystkich głosów: 6

Redukcja kosztów użytkowania energii 3 głosy - 50,0%

 

Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery 0 głosów - 0,0%

 

Wyrównanie szans w dostępie do nowych technologii miedzy wsią a miastem 0 głosów - 0,0%

 

Proekologiczny wizerunek gminy 0 głosów - 0,0%

 

Promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 0 głosów - 0,0%

 

Wszystkie są tak samo ważne 2 głosy - 33,3%

 

Nie mam zdania 1 głos - 16,7%

 

6. Czy realizacja takich projektów w przyszłości poprawi standard życia w regionie?

Wszystkich głosów: 6

Tak 6 głosów - 100,0%

 

Nie 0 głosów - 0,0%

 

Nie mam zdania 0 głosów - 0,0%

 

7. Czy powinno się kontynuować realizację takich projektów jak ten zrealizowany w gminie w innych regionach Polski?

Wszystkich głosów: 6

Tak 6 głosów - 100,0%

 

Nie 0 głosów - 0,0%

 

Nie mam zdania 0 głosów - 0,0%

 

Powrót