Notice: Undefined index: browser in /gts_files/gts.php on line 1451
O gminie | Energia odnawialna w Gminie Konopnica

O gminie

Konopnica jest podmiejska gminą położoną na zachodnich peryferiach Lublina, ściśle związana z największą aglomeracją po prawej stronie Wisły. Są tutaj dwa duże kompleksy leśne i kilka mniejszych zagajników, środowisko jest nieskażone, co sprawia, że na terenie gminy chętnie osiedlają się mieszkańcy pobliskiego Lublina.

Gmina Konopnica należy do Powiatu Lubelskiego – jednego z 24 powiatów Województwa Lubelskiego. Gmina sąsiaduje od północy z gminą Jastków, od południa z gminą Niedrzwica Duża, od zachodu z gminami: Wojciechów i Bełżyce, od wschodu z miastem Lublinem.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 19 relacji Lublin-Kraśnik oraz linia kolejowa Warszawa-Lublin. Gmina leży w pobliżu trasy nr 17 relacji Lublin-Warszawa.

Według danych z dnia 31 grudnia 2016 r. łączna liczba ludności w gminie Konopnica wynosiła 13 344 osób.

Do zabytków znajdujących się pod ścisłą ochroną konserwatorską należą:

  • Zespół dworsko-pałacowy w Motyczu (przełom XIX/XX wieku).
  • Cmentarz rzymsko-katolicki w Konopnicy.
  • Grodzisko w Motyczu z VI-IX w n.e. zaadoptowane na foratalitium.

Ponadto do obiektów o walorach kulturowych występujących na terenie gminy Konopnica należy zaliczyć:

  • Neogotycki kościół p.w. N.M.P. w Konopnicy z 1906 r.
  • Park pałacowy w Radawcu Dużym.
  • Ruiny XVIII wiecznej dzwonnicy w Konopnicy.
  • Zespół budynków stacji kolejowej w Motyczu.

Do terenów zróżnicowanych przyrodniczo i krajobrazowo na terenie gminy Konopnica należą:

  • Kompleksy leśne Lasu Konopnickiego i lasu w rejonie Radawca oraz kilka mniejszych kompleksów leśnych w północnej i zachodniej części gminy. Mają one charakter lasów mieszanych.
  • Dolinki rzeczne: Czechówki i jej dopływów spod Motycza i Konopnicy, źródłowe odcinki Ciemięgi.
  • Północna i północno-wschodnia część gminy najbardziej urozmaicona pod względem ukształtowania terenu, charakteryzująca się falistym krajobrazem, urozmaiconym licznymi suchymi dolinami i wąwozami, atrakcyjna dla rozwoju turystyki.